De laatste update voor de bouwvak is gereed. We hebben een aantal zaken aangepast:

Nieuw

  • Bij periodieke opdrachten kun je bij wekelijkse opdrachten een voorkeurs dag doorgeven. Deze dag overschrijft eventuele andere datum. Ook kun je meerdere dagen per week selecteren. Dan maakt het systeem voor elke geselecteerde dag een aparte werkbon.
  • Bij periodieke opdrachten kun je bij maandelijkse opdrachten nu voorkeurs weken, en dagen doorgeven. Ook kun je meerdere dagen en weken toevoegen waardoor je meerdere werkbonen kan maken. Voorbeeld is twee keer per maand in de eerste en derde week van een opdracht op een geselecteerde dag of meerdere dagen.
  • Planboard verschuift automatisch naar de dag van vandaag.
  • Mogelijkheid om bijlagen automatisch zichtbaar of niet zichtbaar te maken voor de klant. Ga naar “Instellingen” > “Bedrijfsinstellingen” > en onder werkorder instellingen kun je dit wijzigen. Dit werkt voor toekomstig geuploade bijlagen. Historische bijlagen houden hun eigen status.
  • Mogelijkheid om bij een foto of bijlage direct aan te geven of deze zichtbaar is voor de klant. De instelling bij bedrijfsinstellingen bepaald de standaard waarde. Hierdoor kun je, bij een afwijkende situatie, altijd afwijken van bedrijfsinstelling.
  • Bij conflicterende werkopdracht waardoor de periodieke opdracht niet automatisch kan inplannen wordt nu een logboek regel gemaakt met de bon en welke tijdsslot het conflict veroorzaakte.

Gerepareerd

  • Bijlagen waren zichtbaar voor klant welke hij/zij niet mocht inzien. Dit is opgelost.
  • Gearchiveerde medewerkers zijn niet meer zichtbaar in het planboard.
  • Toekomstige opdrachten bug opgelost.
  • Automatisch plannen ondanks conflicterende opdracht werkt weer

Categories:

Comments are closed